KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

  1. İşbu Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi") merkezi ... adresinde bulunan Letsstepsapp Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Let’s Steps”) ile Kullanıcı ("Kullanıcı") arasında, Kullanıcı’nın Let’s Steps tarafından kendi sahipliğindeki Let’s Steps isimli mobil uygulamasında (“Uygulama”) sunulan Hizmet’lerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

  2. Let’s Steps ve Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 2. TANIMLAR

  1. Uygulama: Let’s Steps’in sahibi olduğu aynı isimli mobil uygulamasını ifade eder.

  2. Hizmet: Kullanıcıların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Let’s Steps tarafından Uygulama içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

  3. Kupon: Kullanıcıların yürüyüş hedefleri ve benzeri etkinlikleri tamamlayarak elde edebildikleri ve üçüncü taraf şirketler tarafından sunulan çeşitli indirim ve avantajları ifade eder.

  4. Kupon Tedarikçisi: Kullanıcıların çeşitli indirim, avantaj ve ürün gibi imkanlardan faydalanmasını sağlayan kuponları uygulama üzerinde sunan üçüncü taraf şirketleri ifade eder.

  5. Kullanıcı: İşbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında Uygulama’ya kayıt olan ve Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

  6. Dükkan: Kullanıcıların Uygulama’daki yürüyüş hedefi ve benzeri etkinlikleri tamamladıktan sonra çeşitli indirimler, avantaj ve ürün gibi imkanlardan faydalanmalarını sağlayan menüyü ifade eder.

 3. KULLANIM SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAM VE AMACI

  1. Kullanım Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kabulü ile Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere ve Kullanıcılar’a yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

  2. Kullanım Sözleşmesi uyarınca Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt olup yürüyüş hedefi ve benzeri etkinlikleri yerine getirerek Hizmetler’den, Let’s Steps, Kupon Tedarikçileri veya diğer üçüncü taraf şirketler tarafından sunulabilecek fırsatlardan faydalanmak istemektedir.

  3. Kullanıcılar Uygulama içerisindeki Dükkan menüsü vasıtasıyla, gerekli yürüyüş hedefleri ve benzeri etkinlikleri yerine getirmek suretiyle, Let’s Steps, Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler tarafından sunulan kupon veya ürünler elde edebilecekler, bağış etkinlikleri vasıtasıyla Kullanıcı tarafından seçilebilecek kurum veya kuruluşlara bağış yapılmasını sağlamak gibi imkanlardan faydalanabileceklerdir.

  4. Kullanıcılar ayrıca tamamladıkları yürüyüş hedefleri ve benzeri etkinlikler üzerinden oluşturulacak haftalık sıralamalardaki derecelerine göre de gerek Let’s Steps gerekse de Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler tarafından belirlenecek çeşitli ödüllerden faydalandırılacaklardır.

 4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Kullanıcı statüsü, Kullanım Sözleşmesi'nin onaylanması ve kayıt sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması suretiyle kazanılacaktır. Kullanım Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlanmamasından kaynaklanan tüm zararlardan Kullanıcı sorumludur.

  2. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken işbu Kullanım Sözleşmesi'nin hükümlerine, Uygulama’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kullanımlardan kaynakalanan hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

  3. Kullanıcılara sunulan yürüyüş hedefleri ve benzeri etkinlikler, bunları gerçekleştirme açısından hiçbir sağlık problemi olmadığı varsayılan sağlıklı bir insan referans alınarak hazırlanmıştır. Kullanıcılar, Uygulama kapsamındaki yürüyüş hedeflerini ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirebilmek açısından herhangi bir sağlık engeli taşıyıp taşımadıklarını belirleme ve buna uygun hareket etme konusunda kendileri sorumludur. Kullanıcı, Uygulama’daki yürüyüş hedefleri ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinden Let’s Steps’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

  4. Kullanıcı, Uygulama üzerinden elde edeceği fakat Let’s Steps tarafından sunulmayan kupon, ürün yada ödüller sebebiyle Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketlerle gireceği sözleşmesel ilişkilerde Let’s Steps’in bir taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketlerin yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

  5. İşbu sözleşmede Let’s Steps, Uygulama’da Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler tarafından sunulacak olan ve kendisi tarafından sunulmayan kupon, ürün ya da ödüllerin sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi, Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketlerin, bayii, vekili, temsilcisi olarak addedilemeyecek olup Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler, bu konuda tek sağlayıcı ve mükelleftir.

  6. Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler tarafından Uygulama üzerinden Kullanıcılara sunulacak kupon, ürün ya da ödüllerin kullandırılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek ürün tedariği, kargolama, vaktinde kullandıramama, eksik kullandırma gibi uyuşmazlıkların hiçbirinde Let’s Steps taraf olarak kabul edilmeyecek, Let’s Steps’e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecek, söz konusu uyuşmazlıklar Kullanıcılar ile Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler arasında çözülecektir.

  7. Let’s Steps tamamen kendi takdirinde olmak üzere, kupon, ürün ve ödül sunma hizmetleri kapsamında kendisine iletilen kullanıcı başvurularının yerine getirilmesi amacı ile Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketler ile temasa geçebilir ve çözüm yolları arayabilir. Bununla birlikte, Let’s Steps işbu temasları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak gerçekleştirecek olup kupon, ürün ve ödül sunma hizmetleri dolayısıyla kanunların ve mevzuatın Kupon Tedarikçisi veya diğer üçüncü taraf şirketlere yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

  8. Kullanıcı'nın Hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre bilgisi Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcı'nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i veya itiraz ileri süremeyeceğini ya da bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9. Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı’nın Kullanım Sözleşmesi hükümlerine, hukuka ve ahlaka aykırı olarak Uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları/uğrayabilecekleri zararlardan Kullanıcı sorumlu olup Let’s Steps’in doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

  10. Uygulama’da sunulan çeşitli türlerde bilgi, metin, fotoğraf, tasarım, grafik, görsel, efekt ve başka materyaller (“Materyaller”) Kullanıcılar tarafından sadece kişisel, ticari olmayan ve bilgilendirme amaçlarıyla kullanılabilir. Kullanıcılar Uygulama üzerinden veri toplama, depolama, çekme veya Uygulama’ya otomatik olarak sorgu gönderme eylemlerinde bulunmayacaklarını, Uygulamayı herhangi bir kayıt ve liste koleksiyonu derlemek için kullanmayacaklarını kabul ederler.

  11. Uygulama’nın kullanılmasından veya kullanılmamasından, Uygulama üzerinden sağlanan veya indirilen herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Let’s Steps yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi, Let’s Steps tarafı sorumlu olmayacaktır.

  12. Uygulama aracılığıyla indirilen, erişilen, bağlantı verilen, dağıtılan; tavsiye, puanlama, teklif, öneri içeren herhangi ürün, hizmet, indirim, kupon, promosyon veya materyallerin doğruluğu, yasallığı, meşruiyeti, geçerliliği veya güvenilirliği, Let’s Steps tarafından araştırılmamakta, temsil edilmemekte ve teyit edilmemektedir. Üçüncü partilerin herhangi isim, marka, ürün veya hizmetlerine yapılan referanslar, üçüncü parti sitelere veya bilgilere açılan bağlantılar; üçüncü partilere, herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesine, tavsiyeye, bilgiye; sunulan bir reklam, bilgi, indirim, promosyon, teklif sonrası satın alınan herhangi bir ürün veya hizmete destek verildiği, sponsor olunduğu ve bunların tavsiye edildiği anlamına gelmez.

  13. Let’s Steps’in, reklam verenler, içerik partnerleri, yazılım geliştiricileri, mecralar, reklam ajansları, işverenler, kullanıcılar, yeniden satıcı kurumlar, ve diğer üçüncü taraflar tarafından yaratılmış ve tedarik edilmiş olan bilgilerin doğruluğu üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Let’s Steps bu içeriklerdeki hatalardan, eksikliklerden ve bunlardan doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

 5. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

  1. Taraflar, diledikleri zaman işbu Kullanım Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptirler. Taraflar böyle bir fesih gerçekleştirecek olmaları halinde, fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa etmekle yükümlüdürler.

  2. Let’s Steps, işbu Kullanım Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesinin Kullanıcı tarafından ihlal edildiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde hesabı askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  1. Let’s Steps, Kullanıcı'nın Uygulama’da sunulan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlemekte, güvenliğini sağlamakta ve korumaktadır.

  2. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için her zaman info@letssteps.com adresine elektronik posta göndererek bilgi talebinde bulunabilecektir.

  3. Uygulama’da hesap oluşturmak veya Hizmetler’den faydalanmak amacıyla Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler; Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Uygulama’nın işletilmesi için gereken faaliyetlerin yürütülmesi, çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri Hizmetler’i ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması ile Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer amaçlara yönelik olarak Let’s Steps ya da iş ortakları tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuata uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

  4. Let’s Steps, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talep ettiği durumlarda, Kullanıcı’nın Let’s Steps’te bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olması halinde Kullanıcı’yı önceden bilgilendirerek ve her halükarda veri aktarım kurallarına uygun şekilde söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

  5. Uygulama’ya hesap oluşturmak veya Hizmetler’den faydalanmak amacıyla Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler, Kullanıcı, Kupon Tedarikçileri ve/veya diğer üçüncü taraf şirketler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Uygulama’nın kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu açısından suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olarak tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı, Kupon Tedarikçileri veya diğer üçüncü taraf şirketlere iletebilecektir. 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. Let’s Steps markası ve logosu, Uygulama’nın tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Let’s Steps tarafından oluşturulan her türlü fikri mülkiyet hakkı Let's Stepsin mülkiyetindedir. Kullanıcı, Let’s Steps'in izni olmaksızın bunları kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar gerçekleştiremez.

 2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  1. Let’s Steps, tamamen kendi takdiri dahilinde, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni ve Uygulama’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde Uygulama’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

  2. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 3. MÜCBİR SEBEP

  1. Deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Let’s Steps’in kontrolü dışında gerçekleşen, Let’s Steps’in kendi kusuruyla oluşmamış ve makul olarak tahmin edilemeyecek olaylar ("Mücbir Sebep") Let’s Steps’in işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmesini engeller ya da geciktirirse, Let’s Steps ifası Mücbir Sebep’ten dolayı engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu kabul edilemez ve bu durum işbu Kullanım Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak değerlendirilemez.

 4. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklarda Let’s Steps’in resmi defterinin, ticari kayıtlarının, Let’s Steps’in veri tabanında ve sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerinin, elektronik yazışmalarının ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  2. İşbu Kullanım Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanım Sözleşmesi ile bağlantılı her türlü uyuşmazlık, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisindedir.

  3. Let’s Steps, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi aracılığıyla veya telefon numarası üzerinden arama yapmak ve SMS göndermek şeklinde iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

  4. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Taraflar arasında konuya ilişkin olarak tesis edilen anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi durumunda, işbu Kullanım Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler bütünüyle yürürlükte kalacaktır.

  5. Kullanım Sözleşmesi'nde taraflara verilen herhangi bir hakkın kullanılmaması ya da icra edilmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Kullanım Sözleşmesi’nin her bir hükmü Kullanıcı tarafından okunmuş, bütünüyle anlaşılmış ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.